Hotline: 0913 758 060     Email: info@minhnguyenquang.com.vn

Sản phẩm

Tìm kiếm
Danh mục sản phẩm
Videos

HOUGHTON LÀ NHÀ CUNG CẤP DẦU CHÍNH CHO NHÀ SẢN XUẤT ROLLS ROYCE


Với dãy các sản phẩm dầu gia công kim loại, dầu chống rỉ sét, dầu xử lý nhiệt cho một qui trình sản xuất hoàn thiện đạt tiêu chuẩn CSS. Các sản phẩm được liệt kê dưới đây được sử dụng trong việc sản xuất tất cả những thành phần chính của động cơ ở nhà máy Rolls Royce và các nhà cung cấp phụ của Rolls Royce ở khắp nước Anh.

 
Product
 
CSS No
 
Description
 
Rust Veto 100D
 
CSS122
 
Standard film rust preventive
 
Rust Veto 4214
 
CSS122
 
Thin film rust preventive
 
Hocut 808
 
CSS127
 
General purpose soluble coolant
 
Hocut 3280
 
CSS129
 
Heavy duty soluble coolant
 
Hocut 768
 
CSS130
 
High performance synthetic coolant
 
Hocut 3380
 
CSS131A
 
Creep feed grinding coolant
 
Cut-Max 600
 
CSS132
 
General purpose neat cutting oil
 
Cut-Max 600
 
CSS133
 
Heavy duty neat cutting oil
 
Cut-Max DC20
 
CSS134
 
Light duty neat grinding oil
 
Cutmax 600
 
CSS320
 
Multi-purpose NCO replaces CSS132,133,136
 
Cut-Max V516
 
N/A
 
Neat Oil (mineral oil free)
 
Evcogrind TGR
 
CSS135
 
Special heavy duty neat grinding oil
 
Frapol TB12
 
CSS138
 
Neat drilling oil
 
Frapol TB12
 
CSS141A
 
Neat broaching oil
 
Cutmax S5029-1
 
CSS141A
 
Neat broaching Oil
 
Cut-Max SE100
 
CSS142C
 
Odourless EDM oil
 
Cut-Max SE120
 
CSS142C
 
Odourless EDM oil
 
Cut-Max SE2
 
CSS142B
 
Low flash EDM oil
 
Cut-Max SE4
 
CSS142A
 
High flash EDM oil
 
Houghto-Clean 15S
 
CSS203
 
Machine sump cleaner
 
Aqua-Quench ACR
 
CSS1533
 
Polymer quenching fluid
 
Houghto-Grind S155
 
CSS274
 
Synthetic fluid
 
Houghto-Quench 100
 
CSS153A
 
Cold quenching oil
 
Mar-Temp 50
 
CSS153B
 
Hot quenching oil
 
Mar-Temp 300
 
CSS184
 
Hot quenching oil
 
Aqua-Quench 200
 
CSS153D
 
Polymer quenching fluid
 
Aqua-Quench 110
 
CSS153-2
 
Polymer quenching fluid
 
Biocide OX
 
CSS310
 
Biocide
 
Anti-foam Agent 60
 
CSS234
Antifoaming agent

 

Đối tác

Đã thêm vào giỏ hàng !

Xem giỏ hàng
zalo
zalo